poniedziałek, 20 marca 2017

Veni, vidi, vici - 78

LXXXII KALISZOBRANIE

W sobotę, 18 marca zrealizowaliśmy 82 edycję Kaliszobrania. By tradycji stało się jednak zadość, rozważania na temat przewodni tego spotkania: Kaliszanie walczący o wolność poprzedził spacer fragmentem ulicy Stawiszyńskiej. Dziś niezbyt może reprezentacyjnym, ale będącym przecież świadkiem ciekawych historii (związanych choćby z szubienicą na Chmielniku, żydowskim przytułkiem, młynem Rosena, ulicą „szarlatanów” i domem Jaenschów, posterunkiem żandarmerii niemieckiej, kościółkiem św. Walentego z cmentarzem, rogatką Stawiszyńską czy mostem żelaznym), o których nieco pogawędziłem przy okazji tej przechadzki. Następnie kaliszobrańcy zasiedli w ławach auli klasztornej oo. Jezuitów, gdzie prelegent, dr Marek Kozłowski opowiadał o wolnościowych zrywach Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem udziału kaliszan w tych wydarzeniach. Opowieść rozpoczął od insurekcji kościuszkowskiej, wiódł ją przez czasy Księstwa Warszawskiego, powstania listopadowego, Wiosny Ludów, powstania styczniowego, rewolucji 1905 r., wojny z bolszewikami, Katyń, zakończył zaś opowieścią o czasach Solidarności. W niesłychanie ciekawym, realizowanym przy pomocy żywej narracji i  niekonwencjonalnych środków wyrazu wykładzie postawił też kilka kontrowersyjnych tez związanych z interpretacją omawianych wydarzeń. To wszystko sprawiło, że wykład został nagrodzony gromkimi (na ile pozwalało na to dostojeństwo miejsca) brawami. W tym miejscu należą się więc słowa gorących podziękowań za gościnę dla – nieprzypadkowo wybranych z uwagi na tematykę spotkania - gospodarzy obiektu, ojców Jezuitów.

Kaliszobranie, jak zawsze, zorganizowano przy współpracy kaliskich przewodników PTTK z kaliskim Oddziałem TOnZ, dzięki wsparciu Miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Kolejna edycja imprezy odbędzie się 8 kwietnia i będzie miała charakter wyjazdowy, swój akces należy więc wcześniej zgłosić (możliwie jak najwcześniej, bo miejsc ubywa) w biurze PTTK na Targowej.

fot. Krzysztof Krystyniak

sobota, 11 marca 2017

Komunikaty na raty

LXXXII KALISZOBRANIE
                       
 W sobotę 18 marca 2017 r.  zapraszam na 82 spacer w ramach cyklu Kaliszobrania. Bohaterami spotkania, realizowanego w sali Ośrodka Duszpasterstwa oo. Jezuitów będą kaliszanie walczący o wolność – zarówno w czasie XIX wiecznych powstań narodowych, wojny z bolszewikami w 1920 r. oraz w czasach najnowszych – w latach  pierwszej Solidarności. Prelegentem będzie znawca tematu - dr Marek Kozłowski. W prologu imprezy proponuję krótki spacer fragmentem ulicy Stawiszyńskiej. Może (dziś) niezbyt reprezentacyjnym, ale będącym świadkiem ciekawych historii,októrych opowiedzą przewodnicy. Początek spotkania o tradycyjnej 15.03 na skrzyżowaniu ulic Stawiszyńskiej i Alei Wojska Polskiego (obok stacji benzynowej).

Imprezę przygotowaną we współpracy z kaliskim Oddziałem TOnZ wspiera, w ramach mecenatu nad kulturą, Miasto Kalisz.