wtorek, 28 października 2014

Do trzech razy (foto) sztuka - 107

I jeszcze trzy szczypiornickie widoczki:fot. Zbigniew Pol

Kiedyś tam w Kaliszu - 22

Kiedyś - dokładnie 50 lat temu... miały u nas miejsce co najmniej trzy dość doniosłe wydarzenia: 
1. Z inicjatywy inż. Janusza Kazimierowskiego na dachu bloku przy ul. Ułańskiej (róg z Nowym Światem - ówczesną Zubrzyckiego) powstała Dostrzegalnia Astronomiczna objęta opieką przez Kaliski Dom Kultury
2. Park Miejski został wpisany do Państwowego Rejestru Zabytków pod pozycją 10/34
3. W Alei Wolności oddano do użytku budynek Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki wzniesiony ze środków... Społecznego Komitetu Odbudowy Stolicy (ciekawe, co?) 


Chodzi mi po głowie, aby w związku z tą ostatnią rocznicą zrobić jeszcze w tym roku Happening Przewodnicki. 
Ano, zobaczymy...

niedziela, 19 października 2014

Veni, vidi, vici - 48

LX Kaliszobranie

Zamykające szósty sezon Kaliszobrań październikowy spacer zawiódł tym razem do Szczypiorna. Mimo pewnych kłopotów z dotarciem (i perspektywą powrotu) do tej położonejna południowo-zachodnich rubieżach miasta dzielnicy na stracie pojawiło się blisko dwustu (!) miłośników Kalisza. Pierwszym punktem imprezy było niezbyt obszerne kubaturowo - choć niezwykle ciekawe - Muzeum Historii Szczypiorna, drugim – rządzący się swoim dość rygorystycznych regulaminem porządkowym – Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Więziennych.  Musiałem więc dokonać logistycznej ekwilibrystyki, której efektem było jako takie zachowanie dyscypliny czasowej i w efekcie zakończenie imprezy tuż przed odjazdem ostatniego o przyzwoitej porze (tzn. 18.01) autobusu powrotnego do centrum. Wcześniej jednak kaliszobrańcy dotarli także na cmentarz ukraiński, następnie do miejsca, w którym w latach I wojny funkcjonował obóz jeniecki, w którym internowano także polskich legionistów. Przeszedłszy na drugą stronę ulicy zwiedzili również mało komu znaną kaplicę pw. św. Barbary, związanej z gospodarzami, nieistniejącego już dziś, dworu – rodziną Ordęgów a potem Bronikowskich. W epilogu - nie zobligowana stawieniem się na czas na wspomniany autobus - część uczestników udała się jeszcze do pobliskiego parku podworskiego i znajdujących się na jego terenie zabudowań folwarcznych i bunkrów inni zajrzeli do nowej świątyni pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Komentarzem przewodnickim spacer, oprócz mnie,  wzbogacili także Tomasz Chajduk z Muzeum - towarzyszący grupie w czasie całego spaceru oraz por. Zbigniew Mackiewicz z COSSW, który w Izbie Tradycji Ośrodka dodatkowo zainteresował zwiedzających eksponowaną tam kolekcją szabel. Natomiast wejście do kaplicy było możliwe dzięki uprzejmości ks. Jarosława Kołodziejczaka.
Choć było to, jak się rzekło, ostatnie z tegorocznych „numerowanych” tradycyjnych Kaliszobrań, jednak w tym roku miłośnicy miasta spotkają się jeszcze na Kaliszobraniu Extra i Przewodnickim Happeningu.  Wszystkie te imprezy organizowane są przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta. 

fot. Zbigniew Pol

czwartek, 9 października 2014

Komunikaty na raty

LX KALISZOBRANIE

  W sobotę 18 października zapraszam na kolejne, zamykające szóstą dekadę cyklu, Kaliszobranie. Tym razem celem spaceru będzie poznanie wszystkich najciekawszych atrakcji krajoznawczych dzielnicy Szczypiorno. Przewidziane są zatem wizyty zarówno w nowym Muzeum Szczypiorna jak i  sławetnym i jak zawsze gościnnym Ośrodku Szkolenia Służb Więziennych. Uczestnicy dotrą też zapewne na cmentarz ukraiński jak i do świątyni pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Na tym nie koniec – przedstawiciele Rady Osiedla pochwalą się także zakresem prac porządkowych poczynionych po drugiej stronie szosy – kaplicą pw. św. Barbary, odnowionym parkiem przydworskim i wreszcie stojącymi na jego skraju bunkrami. Nie zabraknie też oczywiście gawęd, z których historie o granicznej komorze celnej, o obozie a potem pomniku legionistów czy wreszcie o życiu we dworze Ordęgów i Bronikowskich nie będą zapewne jedynymi. Początek imprezy na przystanku przy Agromie wyjątkowo– z uwagi na połączenie autobusowe – o 15.15. Odjazd linii 19E z Parczewskiego o 14.45 a z rogatki o 14. 50.

fot.Andrzej Matysiak

Do trzech razy (foto) sztuka - 105

I ciąg dalszy Krajobrazobrania w trójfocie - tym razem człuchowska wieża pokrzyżackiego zamku:

fot. Andrzej Matysiak