niedziela, 19 października 2014

Veni, vidi, vici - 48

LX Kaliszobranie

Zamykające szósty sezon Kaliszobrań październikowy spacer zawiódł tym razem do Szczypiorna. Mimo pewnych kłopotów z dotarciem (i perspektywą powrotu) do tej położonejna południowo-zachodnich rubieżach miasta dzielnicy na stracie pojawiło się blisko dwustu (!) miłośników Kalisza. Pierwszym punktem imprezy było niezbyt obszerne kubaturowo - choć niezwykle ciekawe - Muzeum Historii Szczypiorna, drugim – rządzący się swoim dość rygorystycznych regulaminem porządkowym – Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Więziennych.  Musiałem więc dokonać logistycznej ekwilibrystyki, której efektem było jako takie zachowanie dyscypliny czasowej i w efekcie zakończenie imprezy tuż przed odjazdem ostatniego o przyzwoitej porze (tzn. 18.01) autobusu powrotnego do centrum. Wcześniej jednak kaliszobrańcy dotarli także na cmentarz ukraiński, następnie do miejsca, w którym w latach I wojny funkcjonował obóz jeniecki, w którym internowano także polskich legionistów. Przeszedłszy na drugą stronę ulicy zwiedzili również mało komu znaną kaplicę pw. św. Barbary, związanej z gospodarzami, nieistniejącego już dziś, dworu – rodziną Ordęgów a potem Bronikowskich. W epilogu - nie zobligowana stawieniem się na czas na wspomniany autobus - część uczestników udała się jeszcze do pobliskiego parku podworskiego i znajdujących się na jego terenie zabudowań folwarcznych i bunkrów inni zajrzeli do nowej świątyni pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Komentarzem przewodnickim spacer, oprócz mnie,  wzbogacili także Tomasz Chajduk z Muzeum - towarzyszący grupie w czasie całego spaceru oraz por. Zbigniew Mackiewicz z COSSW, który w Izbie Tradycji Ośrodka dodatkowo zainteresował zwiedzających eksponowaną tam kolekcją szabel. Natomiast wejście do kaplicy było możliwe dzięki uprzejmości ks. Jarosława Kołodziejczaka.
Choć było to, jak się rzekło, ostatnie z tegorocznych „numerowanych” tradycyjnych Kaliszobrań, jednak w tym roku miłośnicy miasta spotkają się jeszcze na Kaliszobraniu Extra i Przewodnickim Happeningu.  Wszystkie te imprezy organizowane są przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta. 

fot. Zbigniew Pol

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz