sobota, 24 października 2015

Kiedyś tam w Kaliszu - 15

     W 1665 r., a zatem 350 lat temu,  zmarł w Kaliszu i został pochowany w podziemiach kościoła pw. św. Mikołaja historyk Stanisław Kobierzycki (ur. 1605). Studiował w kaliskim kolegium jezuickim, potem w Bolonii. Był pisarzem ziemskim kaliskim i sędzią kapturowym, posłem do Niderlandów, potem wojewodą pomorskim. Zdobył też uznanie jako pisarz i historyk króla Władysława IV. Główne jego dzieło to Historia Władysława polskiego i szwedzkiego królewicza, wydane w 1665 r., a niedawno przetłumaczone na język polski przed popularnego ostatnio autora kryminałów o wrocławskim komisarzu Eberhardzie Mocku –  Marka Krajewskiego. 
O Kobierzyckim przypomina tablica epitafijna ufundowana w 1670 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz