niedziela, 9 grudnia 2012

Kiedyś tam w Kaliszu - 13  Mijający rok zapisał się również okrągłymi rocznicami dla naszego kościoła p.w. św. Mikołaja. Oto bowiem 400 lat temu, w roku 1612, znanemu już wówczas z prac przy wznoszeniu kompleksu jezuickiego włoskiemu muratorowi (wówczas tak nazywano budowniczych) Albinowi Fontanie powierzono przeprowadzenie generalnych remontów – odbudowy rzec by można – kościołów św. Stanisława (franciszkańskiego) i właśnie św. Mikołaja. Wtedy właśnie w obu kościołach powstały, m.in.: na sklepieniach nawy późnorenesansowe dekoracje stiukowe w rzadko stosowanym kształcie – zwanym później tzw. typie kalisko-lubelskim. Modernizacja kościoła kanonickiego objęła też szczyty i dachy korpusu nawowego. Pięćdziesiąt lat później – czyli też „okrągło” lat temu w świątyni tej powstał wielki ołtarz główny, zbudowany specjalnie w celu umieszczenia w nim nowego cennego nabytku miasta – obrazu Rubensa „Zdjęcie z krzyża”. Obraz ten, jak wiemy, przetrwał wszelkie późniejsze kataklizmy, okres zaborów i obu wojen światowych a jego kres nadszedł dopiero wraz z tajemniczym pożarem ołtarza w grudniu 1973 r. Dziś w ołtarzu znajduje się jedynie współczesna kopia tego arcydzieła.

 fot. Łukasz Wolski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz