czwartek, 26 listopada 2015

Kiedyś tam w Kaliszu - 16

  Równo 300 lat temu powstał  obraz przedstawiającego Adorację Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez św. Paschalisa de Baylon, ówczesnego patrona Kalisza, ukazanego na tle panoramy miasta. W czasie jednego z pożarów ten święty miał się ukazać nad miastem i ogień przytłumić, stąd jego dla Kalisza patronat. Autorem malowidła z 1715 r. jest  reformacki zakonnik Bonifacy Jatkowski, który tworząc swe dzieło siedział sobie zapewne ze sztalugą na wzgórzu,na którym obecnie znajduje się cmentarz prawosławny. Aby „swój” (obecnie "u sióstr Nazaretanek") kościół zmieścić na obrazie, malarz celowo skrócił perspektywę, usuwając koryta Mniszki i dzisiejszego kanału Rypinkowskiego.  Ze względu na sporą wartość oryginał obrazu  znajduje się obecnie w katedralnym skarbcu, autorstwo eksponowanej w poreformackim kościele przy Rogatce kopii  przypisuje się równie znanemu kaliskiemu malarzowi Józefowi Balukiewiczowi. To najstarsza panorama kaliskiego grodu, na której rozpoznać można niektóre obiekty istniejące w naszym mieście do dziś.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz