sobota, 10 grudnia 2016

Komunikaty na raty

Dla pewności - raz jeszcze:
 IX HAPPENING PRZEWODNICKI
Tradycją już się stało, że imprezami kończącymi całoroczny sezon naszych propozycji  są tzw. Happeningi Przewodnickie. Ich tematyka bywa zawsze związana z „okrągłymi” rocznicami z dziejów naszego miasta. Tym razem pretekstem do kolejnego spotkania stała się 200 rocznica przybycia do grodu nad Prosną rodziny Repphanów, najpotężniejszych - jak się wkrótce okazało - fabrykantów  w XIX wiecznym Kaliszu. „Rozkręcenie” przez nich sukienniczego interesu można uznać za symbol niezwykle dynamicznego rozwoju przemysłu w Kaliszu w czasach Królestwa Kongresowego. O przesłankach sprzyjających takiemu obrotowi sprawy a także o, czasem niezwykłych, rodzinnych historiach fabrykantów rodem z Międzychodu będzie opowiadał znawca tej tematyki, znany regionalista a zarazem dobry „znajomy” Repphanów – pan Maciej Błachowicz. Happening rozpocznie się w niedzielne południe - 18 grudnia o godz. 12.00, a przekaz urealni miejsce spotkania – niezawodny klub Komoda przy ulicy Niecałej - obszar, w pobliżu którego mieściła się przecież zarówno główna fabryka jak i dom bohaterów tego spotkania.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz