czwartek, 22 grudnia 2016

Veni, vidi, vici - 76

I po happeningu, i po sezonie A.D. 2016


W  niedzielę 18 grudnia  zakończyliśmy kolejny rok swoich imprez organizując IX Happening Przewodnicki. Ideą tego przedsięwzięcia, będącą specyficzną formą popularnych przecież Kaliszobrań, jest tematyczne nawiązanie do „okrągłych”  rocznic istotnych wydarzeń z bogatej historii Kalisza. Tym razem pretekstem spotkania była 200 rocznica przybycia do grodu nad Prosną rodziny Repphanów, najpotężniejszych - jak się wkrótce okazało - fabrykantów  w XIX wiecznym Kaliszu. O przesłankach sprzyjających dynamicznemu rozwojowi ich, ale przecież nie tylko ich, fabryk w Kaliszu w czasach Królestwa Kongresowego, o rodzinnych historiach i koligacjach rodzinnych Repphanów, przybyłych do nas (jak wieść niosła „na żelaznym wózku” z 60 tys. zł dorabiając się wciągu trzech pokoleń kwoty 8 mln.) z Międzychodu, o mniej (antypowstańcza postawa w 1830 r., zatrudnianie w koszmarnych warunkach dzieci ) i bardziej (działalność filantropijna” i sponsorska”) chwalebnych epizodach z ich bez mała stuletniego pobytu w Kaliszu opowiadał znany historyk i regionalista, a zarazem dobry „znajomy” Repphanów – pan Maciej Błachowicz. Interesującą gawędę wzbogacił pokazem wielu, w tym kilku zupełnie nieznanych, zdjęć związanych z Repphanami, ich fabryką i majątkami ziemskimi oraz – co u kilkudziesięciu uczestników spotkania wywołało dreszczyk emocji – z ich rodzinną kryptą grobową na kaliskim cmentarzu ewangelickim. 
Imprezę zorganizowano dzięki wsparciu Miasta Kalisza oraz tradycyjnej gościnności właścicieli i menagera klubu Komoda. Część uczestników Happeningu głowę by dała, że za oknem komodowej „sali kryształowej” widzieli cienie postaci, oglądanych przed chwilą na  przezroczach. Najpewniej Repphanowie, którzy właśnie w tym miejscu mieszkali i budowali swoja fortunę, również przybyli posłuchać fot. Marek Bergman

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz