niedziela, 9 lutego 2014

Komunikaty na raty W sobotę, 15 lutego kaliscy przewodnicy PTTK oraz – debiutujące w roli organizatora – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zapraszają na LII edycję tradycyjnych sobotnich imprez miłośników naszego miasta – Kaliszobrania. Tym razem spotykamy się w tzw. Pałacu Gubernatorów przy pl. Św. Józefa, by poznać sylwetki najbardziej zasłużonych dla Kalisza Urzędników Jego Cesarskiej Mości  (to tytuł imprezy) z okresu Królestwa Kongresowego. Będzie więc mowa o namiestniku generale Józefie Zajączku i prezesie Komisji Wojewódzkiej – Józefie Radoszewskim a także o urzędnikach Rosjanach - wicegubernatorze Pawle Rybnikowie i najbardziej nam przychylnym z gubernatorów – Michaile Daraganie. Poza tym będzie okazja do spotkania z obecnymi gospodarzami obiektu i pomyszkowania nieco po najbardziej reprezentacyjnym ale i najdroższym w swoim czasie  budynku Kalisza. Na zakończenie sprawdzimy w pobliskim parku, czy już czasem nie widać gdzieś tam wiosny. Spotkanie, jak zwykle o 15.00, przed gmachem Starostwa.

fot. Zb. Pol

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz